Selskabets formål

Litteraturen er en verden, der lukker sig op, hvis den er god: begrav dig i  den, og du vil genopstå, men ændret: mere indsigtsfuld, mere glad, mere vis. Et lysskær vil stå omkring din tale, fordi ordet skabte lyset.
Om den litteratur, man støder på livet igennem, er så god i sig selv, at ovenstående giver mening, må den enkeltes personlige erfaringer afgøre. Kun skal det nævnes, at netop meget læsende mennesker finder, at James Joyces skrifter er litteratur, der lukker sig op med de nævnte følger.

Velkommen til!

Selskabets formål er at formidle kontakt mellem Joyce – interesserede og at skabe muligheder for oplevelse og diskussion af Joyces værker; endvidere at støtte dansk Joyce-forskning, at udbrede kendskabet til forfatteren og hans skrifter, at følge de danske oversættelsers kvalitet samt at formidle Joyce – forskningens resultater, især til medlemmerne. Stort set alle arrangementer er gratis for medlemmer.