Velkommen til James Joyce Selskabet

Prøvelsen af Sankt Antonios

2021 blev rundet af med et velbesøgt arrangement. Jens Feilberg holdt oplæg om Flauberts skildring af Den Hellige Antonios, som blev sat i forhold til Ulysses. Jens Feilberg fremhævede fællestræk hos Flaubert og Joyce, bl.a kompositionsteknik, ledemotiver og kontrapunk­tik.