Irsk mytologi og James Joyce

Kirsten Ballan fortalte om irsk mytologi og gav eksempler fra Dubliners, Ulysses og Finnegans Wake