Joyce og …

Steen Klitgård Povlsen fortalte om James Joyce og de andre flanører.