Velkommen til

Det Danske James Joyce Selskab

Dr. phil Benjamin Boysen forelæste 2/2 2023 om Gerty og Blooms fantasier og begær efter begæret.