Bevidsthedsstrøm, Joyce og Dujardin

Jens Feilberg og Steen Klitgård Povlsen diskuterede bevidsthedsstrømmene i litteraturen med særlig vægt på Ulysses og Edouard Dujardins fortælling “Les Laurits sont coupés”.