Joyce Selskabets historie

Joyce Selskabets historie Efter i sidste halvdel af 1950’erne at have afholdt private musikalske og litterære studiekredse stiftedes Det danske James Joyce Selskab/The James Joyce Society of Copenhagen d. 16. juni 1962 på initiativ af Jørgen W. Ulrich. Æresformand blev forfatteren Tom Kristensen, formand oversætteren Mogens Boisen,sekretær blev Bent Wiberg. Blandt medlemmerne var forfatteren Ole Vinding, maleren Frank Rubin og forfatteren Anders Bodelsen.På Bloomsday i 1963 holdtes et møde på Josty på Frederiksberg, hvor Tom Kristensen holdt et foredrag om sit forhold til Joyce og deres møde i København i 1936 og Lone Hertz fremførte Mollys monolog fra Ulysses. Det år var der ca. 50 medlemmer.I 1969 rekonstrueredes selskabet, der fik en vedtægt udarbejdet af Mogens Holm, der nu blev formand. Den internationalt kendte Joyceforsker fra The Zürich James Joyce Foundation holdt to foredrag i selskabet i 1970.I 1973 var der 26 medlemmer. Selskabet deltog det år i et weekend-seminar på Hindsgavl på Fyn, arrangeret af Odense Universitet med deltagelse af professorerne Richard Ellmann og Clive Hart, og Poul Bangsgaard foretog en gennemgang af Ulysses kapitel for kapitel på Gentofte Kommunes Aftenhøjskole, hvilket resulterede i en medlemsforøgelse.En ny aktivitet blev udsendelser til medlemmerne af diverse artikler fra aviser og tidsskrifter, fordi man nu forholdsvis nemt og billigt kunne fotokopiere.Selskabet udgav i 1977 på eget forlag Poul Bangsgaards universitetsspeciale ’MacIntosh og Molly’ og i 1978 Olof Lagercrantz’ bog om Joyces Ulysses, oversat til dansk af Bent Wiberg og Kurt Fagerberg. ’At være til’, på Martins Forlag. Desuden Bent Wibergs kommentarer til Mogens Boisens oversættelse af Ulysses løbende gennem en årrække indtil udgivelsen i 2004 på Idons Forlag.Joyces 100 års fødselsdag i 1982 fejrede selskabet ved at udgive et festskrift, James Joyce 1882-1982, på Forlaget Rhodos, med bidrag af 11 danske og udenlandske forfattere.Desuden arrangeredes en udstilling om James Joyce på Universitetsbiblioteket i Fiolstræde.De internationale James Joyce symposier afholdes hvertandet år. I 1986 forestod selskabet arrangementet af The Tenth International James Joyce Symposium, som fandt sted 16.-21. juni i Eigtveds Pakhus i København med over 300 deltagere fra hele verden.Selskabet har derudover arrangeret seminarer gennem årene. Der kan nævnes Poul Bangsgaards den 26.-28. november 1974, Københavns Universitets ’Joyce i Danmark’ ved René Rasmussen, Nordsøhøjskolen ved Poul Bangsgaard, begge i 1996, Snoghøj Højskole ved Erik Schweigler 11.-13. september i 1998. Sammen med Århus Universitet ’Joyce and the Nordic Countries’ i 1998 og ’Joyce og Danmark’ i 2004. På Skærum Mølle har der været seminar i 2005 samt i 2010 den 25. -26. september, hvor Steen Klitgård Povlsen gennemgik hele Ulysses. Der var også koncert med irsk musik.I 2007 arrangerede Poul Bangsgaard ”Bloomsdage på Mols” den 16. og 17. juni på Fuglsøcentret. Her blev der både budt på foredrag om Ulysses og sange derfra ved Gitte Sloth og Calle Møller, irsk dans og en moderne dramatisering af scener fra Ulysses blændende fremført af Testrup Højskoles dramalinie.I Odense på Syddansk Universitet arrangerede Maria Groes Eldh seminaret ”Sprog og eksistens i Joyces verdensteater” 13.-14. juni 2009, med foredrag af Steen Klitgård Povlsen, Jean-Christian Delay, Benjamin Boysen, Maria Eldh og Peter Laugesen, som fortalte om at oversætte Finnegans Wake.Selskabets 25 års og 40 års jubilæer og 50 årsdagen for udgivelsen af den danske oversættelse af Ulysses fejredes også med seminarer. I 2012 fejres 50 års jubilæum for selskabets oprettelse på bloomsday.Selskabet har deltaget i litteraturfestivalen ”København Læser” i november måned i 2009, 2010, 2011, 2012 og marts 2013 og 2014 med foredrag om og oplæsning af Joyce litteratur.