Læsegrupper

Læsegrupper i Joyceselskabet

James Joyces bøger, herunder Ulysses og Finnegans Wake, egner sig specielt godt til læsning i læsegrupper. Efter afslutning af tidligere læsegrupper tager James Joyce Selskabet derfor initiativ til oprettelse af nye læsegrupper ud over allerede glimrende fungerende.

Bestyrelsen ser læsegrupper som en væsentlig del af opfyldelsen af Selskabets formål om at udbrede kendskabet til Joyces bøger.

Ulysses: Der er 2 læsegrupper i Københavnsområdet. Desuden er der 1 læsegruppe i Aarhus og 1 på Mols. De mødes 1 gang om måneden hos læsegruppens medlemmer.

Forslag om læsegruppe i Finnegans Wake:

Er der nogen der vil være med til at starte en læsegruppe i ”Finnegans Wake”? Udgangspunktet skulle være de billeder, som den danske maler Asger Jorn malede i årene 1959-61 og gav titler fra netop ”Finnegans Wake”. De blev i 1961 udstillet under betegnelsen ”Luxury Paintings”. De kan efter min mening bruges som en glimrende indfaldsvinkel til centrale temaer i Joyces værk og til diskussioner af dettes stil og metode. Jeg er selv begyndt lidt på det og finder det fascinerende.

Jeg forestiller mig, at vi kunne mødes en aften om måneden mellem 19 og 21 (eller et andet interval, vi finder passende), og at vi gennemgår et billede og tilhørende tekststed i ”Finnegans Wake” pr. gang. Vi kan til en begyndelse mødes i mit køkken på Poul Reumerts Vej 23 i Valby, hvor der kan være op til 10 personer rundt om spisebordet. Kaffen er lige ved hånden og vi kan skiftes til at medtage blødt brød. Hvis projektet er bæredygtigt, kan vi måske senere finde et andet mødested.

”Luxury Paintings” består af 25 billeder med FW-titler, hvoraf jeg har brugbare farvekopier af de 15. Jeg forsøger at skaffe så mange som muligt af resten. Jeg forestiller mig, at jeg distribuerer ’aftenens billede’ i god tid, og at alle tager deres skærme med. Teksten har I, jeg uddeler alle titlernes FW-referencer til deltagerne før start på gruppen. Ellers er der bare at lade fantasien arbejde.

Hvis man er interesseret i projektet, skal man henvende sig til undertegnede på mail: steenkpovlsen@gmail.com eller på telefon: 61657491. Jeg regner med at sætte gruppen i gang, ”når vi er mange nok”. Dvs. mellem 5 og 10 personer. Tidligst i september måned. Opgiv ved henvendelse gerne foretrukket ugedag, jeg kan ikke torsdage.

Med venlig hilsen

Steen Klitgård Povlsen

Hvis der er interesse for det, vil vi meget gerne forsøge at etablere læsegrupper i både Dublinfortællinger og Portræt af Kunstneren som Ung Mand.

Medlemmer, der er interesserede i at være med i en læsegruppe, bedes melde sig til John Christiansen, på  e -mail john.christiansen0609@gmail.com eller telefon 22761812. Adresse Krebsevej 18, 2650 Hvidovre med angivelse af, hvilken roman man ønsker at læse, og hvor fleksibel man er mht. sted for møderne. Bestyrelsen vil så vurdere, hvilke læsegrupper, der er basis for at oprette. De enkelte grupper kan derefter selv fastlægge hyppighed af møder, og om man vil mødes et bestemt sted eller på skift i hinandens hjem.

Det er ikke nødvendigt med forhånds-kendskab til James Joyces bøger for at være med i en læsegruppe; det bedste udbytte af en læsegruppe opnås, hvis der er deltagere med forskellig viden, livserfaring, uddannelse og kendskab til den bog, der læses, og til bøger om den.